Shkarkime E-mail


Fjalor drejtshkrimor pėr Firefox 5 dhe Thunderbird 2.0-3.3a1pre

albanian_dictionary-1.6.9-fx+tb+sm+fn.xpi (550.000 f.), 648 KB


Fjalor drejtshkrimor pėr OpenOffice.org 3.x

ooo_albanian_dict_1.6.4.oxt (550.000 f.) , 652 KB


Fjalor drejtshkrimor pėr programin Opera 11.x

sq.zip (550.000 f.), 656 KB


Fjalor drejtshkrimor pėr Ispell

ispell-sq-1.6.4.tgz (550.000 f.),  550 KB

Fjalor drejtshkrimor pėr Aspell:

aspell6-sq-1.6.4-0.tar.bz2 (550.000 f.), 240 KB

Fjalor drejtshkrimor pėr MySpell

myspell-sq_AL-1.6.4.zip (550.000 f.), 651 KB


Fjalor drejtshkrimor pėr TeXnicCenter

TeXnicCenter_sq_AL-1.6.4.zip (550.000 f.), 664 KB


Aktualizimi i fundit ( mė 19 korrik 2011 )