[English] [Home] [Shqip]
Fjalor i gjuhës shqipe për programin MySpell
(550.000 fjalë dhe trajta fjalësh)
Versioni 1.6.4
15 korrik 2011
Luan Kelmendi
 
Këtu mund të shkarkoni Fjalorin drejtshkrimor
për programin MySpell.
 
Shkarkojeni Fjalorin nga: http://www.shkenca.org/shkarkime/myspell-sq_AL-1.6.4.zip.
Përdorimi i këtij Fjalori mund të bëhet me programe të ndryshme si p.sh.:
AbiWord, Thunderbird, Firefox etj. 
 
 
 
15 korrik 2011, l.k@apolonix.com