[English] [Home] [Shqip]
Fjalor i gjuhës shqipe për programin Ispell
(550.000 fjalë dhe trajta fjalësh)
Versioni 1.6.4
15 korrik 2011
Luan Kelmendi
 
Këtu mund të shkarkoni Fjalorin drejtshkrimor për
programin ispell, versioni 3.1.04 dhe versionet më të reja.
 
Udhëzime për instalim:
1. Shkarkojeni Fjalorin nga: http://www.shkenca.org/shkarkime/ispell-sq-1.6.4.tgz.
   wget http://www.shkenca.org/shkarkime/ispell-sq-1.6.4.tgz
2. Shpaketojeni datekën e porsashkarkuar:
   tar xvzf ispell-sq-1.6.4.tgz
3. Kaloni te direktoriumi ispell-sq-1.6.4:
   cd ispell-sq-1.6.4
4. Instalimi i Fjalorit bëhet me urdhërat:
   make all ; make install
4. Përdorimi i këtij Fjalori:
   ispell -d albanian teksti_im.txt
 
 
15 korrik 2011, l.k@apolonix.com