[English] [Home] [Shqip]
Fjalor drejtshkrimor i gjuhës shqipës
 
Këtu mund të shkarkoni Fjalorin drejtshkrimor të
 
gjuhës shqipe për programet Aspell, Ispell dhe MySpell.
 
 
 
Fjalori dhe udhëzimet për programin Aspell.
 
Fjalori dhe udhëzimet për programin Ispell.
 
Fjalori për programin MySpell.
 
Përmirësimet për këtë fjalor mund t'i dërgoni këtu: <fjalori@shkenca.org>.
 

15 korrik 2011, l.k@apolonix.com