[English] [Home] [Shqip]
Fjalor i gjuhës shqipe për programin Aspell
(550.000 fjalë dhe trajta fjalësh)
Versioni 1.6.4-0
15 korrik 2011
Luan Kelmendi
 
Këtu mund të shkarkoni Fjalorin drejtshkrimor 
për programin aspell, versioni >= 0.60.
 
Udhëzime për instalim:
1. Shkarkojeni Fjalorin nga: http://www.shkenca.org/shkarkime/aspell6-sq-1.6.4-0.tar.bz2.
   wget http://www.shkenca.org/shkarkime/aspell6-sq-1.6.4-0.tar.bz2
2. Shpaketojeni datekën e porsashkarkuar:
   tar -xvjf aspell6-sq-1.6.4-0.tar.bz2
3. Kaloni te direktoriumi aspell6-sq-1.6.4-0:
   cd aspell6-sq-1.6.4-0
4. Instalimi i Fjalorit bëhet me urdhrat:
   ./configure
   make
   make install
4. Përdorimi i këtij Fjalori:
   aspell --lang=sq -c teksti_im.txt
 
 
15 korrik 2011, l.k@apolonix.com