Shkarkimin e Fjalorit drejtshkrimor të gjuhës shqipe (530.000 fjalë e trajta fjalësh ) për  programin Ispell mund ta bëni këtu.

Startimi i këtij programi drejtshkrimor në modusin interaktiv bëhet  me urdhrin:

    ispell -d albanian teksti_im.txt

 

 

Fig. 1: Pamje gjatë punës me programin Ispell