Shkarkimin e Fjalorit drejtshkrimor të gjuhës shqipe (500.000 fjalë e trajta fjalësh ) për  programin Aspell mund ta bëni këtu.


Përdorimi i këtij fjalori në modusin interaktiv bëhet me urdhrin:

    aspell --lang=sq -c teksti_im.txt

Fig.1: Pamje gjatë korrigjimit interaktiv  me programin AspellGjithashtu ky fjalor mund të përdoret me programet të ndryshme si p.sh.: emacs, KEdit, KWrite, Kate, KMail etj.


 

Fig.2: Drejtshkrimi me programin emacs

Fig. 3: Drejtshkrimi me programin KEdit


Fig. 4: Drejtshkrimi me programin KWriteFig. 5: Drejtshkrimi me programin Kate


Fig. 6: Drejtshkrimi me programin KMail