Ndonëse kanë kaluar gati katër decenie që nga koha kur u hartuan rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe dhe derisa gjuhëtarët nuk e kanë parë të arsyeshme për t'i ndërruar ose ndryshuar ato, atëherë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi atij kodi apo asaj norme që është zyrtare dhe në fuqi.

 

Duke e marrë parasysh këtë fakt, sajuesit e kësaj faqeje e panë të arsyeshme që në një rubrikë të caktuar të saj ta skanojnë dhe ta botojnë librin "DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE",  pa ndryshime, ashtu siç ishte  botuar më 1973 nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i ASHSH-së,  për të gjithë të interesuarit,  për dy arsye:

E para, që çdo lexues ta këtë mundësinë t'i shfletojë e t'i konsultojë më lehtë e më shpejt sa herë që ai ka nevojë për to, dhe;
E dyta, kemi parë se shkalla e zbatueshmërisë së tyre, sidomos në këto vitet  e fundit, në të gjitha treva shqiptare ku shkruhet  e flitet shqip, ka ngelur shumë prapa, për të mos thënë nën nivelin e duhur.

Librin e  DREJTSHKRIMIT  TË GJUHËS  SHQIPE në PDF (9.7 MB)  mund ta shkarkoni këtu