Gjuhësia shqiptare deri më sot ka shënuar arritje të konsiderueshme në shumë fusha të saj. Madje në këtë aspekt, ajo mund të barazohet edhe me disa qendra studimore më me traditë në rajon e më gjerë. Por ne nuk duhet të jemi asnjëherë të kënaqur e të mjaftuar me këto rezultate të arritura. Përkundrazi duhet të synohet gjithnjë për arritje akoma më të madha, sidomos në ato disiplina gjuhësore të konsoliduara tashmë shumë vonë edhe në Evropë e më gjerë, siç është, fjala vjen, gjuhësia matematikore a statistikore, për vetë faktin se edhe ne si studiues sot e kemi të njëjtën teknologji informative elektronike që e ka edhe bota e qytetëruar. Prandaj kërkohet vetëm punë.

Lexo shkrimin e plotë në (PDF, 117 KB) ...