Nga vetë titulli mund të shihet së autori në këtë shkrim është marrë me një çështje problemore terminologjike. Pse thuhet çështje problemore? Sepse autori ka trajtuar dy nocione gjuhësore që për shumëkë, madje edhe për njerëz me përgatitje profesionale, janë të njëjta, identike ose të ngjashme. Prandaj autori ka sjellë këtu disa të dhëna teorike, referenca të shumta nga literaturagjuhësore e gjuhëve të tjera (sepse në gjuhën shqipe përgjithësisht mungojnë ato ose janë fare të pakta) për të dëshmuar dhe për të sjellë përfundimin se këta dy terma, me disa pikëpërkime të vogla, janë të ndryshëm dhe s´ka arsye të ngatërrohen apo të identifikohen në mes vete, ngase kemi të bëjmë me dy fusha (rryma) të ndryshme gjuhësore- teorike, që marrin për bazë njërin apo tjetrin.


Lexo shkrimin e plotë (PDF, 114 KB) ...