Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980 ( më tutje FGJSSH) janë përfshirë 225 fjalë të formuara me vizë lidhëse. Ky numër është i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të cilin e përmban ky Fjalor ( kur dihet se Fjalori përmban mbi 41000 fjalë e shprehje ). Por, megjithatë, këto fjalë janë me interes për studiuesin e gjuhës shqipe për faktin se ato kanë një strukturë bukur të larmishme fjalëformuese dhe gramatikore. Prandaj kjo është edhe arsyeja që iu qasem kësaj kategorie leksiko-gramatikore.

Lexo shkrimin e plotë në ( PDF, 104 KB) ...