Prof. Eqrem Çabej i ka dhënë një kontribut  shumë të madh gjuhësisë shqiptare në disa fusha.

Në këtë shkrim ne do të ndalemi kryesisht në kontributin e tij në fushën e sintaksës në kuadër të gjuhëve indoevropiane,  sepse, për mendimin tonë, kjo është një problematikë shumë interesante, por që ka mbetur gati si "e pavënë re" nga ana e studiuesve të veprës së tij .

Shkrimi i plotë (PDF, 108 KB) ...