Në këtë shkrim kemi vënë në pah përfshirjen e antonimeve në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980, meqë kemi vënë re re se kjo kategori leksiko-gramatikore ka gjetur një vend meritor në këtë vepër kapitale të gjuhës shqipe. Në të janë përfshirë të gjitha llojet e pranueshme e të mundshme të antonimeve.

Lexo shkrimin e plotë (215 KB, PDF) . . .