Në këtë shkrim autori është marrë me çështjen e përdorimit të disa fjalëve të ardhura nga gjuhë të tjera në gjuhën tonë, të cilat tashmë kanë bërë një jetë të gjatë në fondin tonë leksikor, porse edhe sot e kësaj dite gjuhësia shqiptare i konsideron si HUAZIME. Me këtë term dhe me këtë qëndrim ndaj këtyre fjalëve artikullshkruesi nuk pajtohet dhe sjell disa të dhëna e argumente të cilat mund t´i shihni në kuadër të këtij shkrimi.

Lexo shkrimin e plotë(PDF, 82 KB) ...