Në këtë artikull bëhet fjalë për përdorimin e këtyre dy sintagmave në funksion semantik (kuptimor), që sipas mendimit tonë, duke  u përdorur në kontekste të caktuara ndërron edhe kuptimi i tyre. Pastaj bëhet fjalë edhe për përdorimin e fjalëve  dëshmor dhe martir, që shpesh po përdoren me kuptime të ndryshme, porse në fakt  janë sinonime.
Po ashtu, në kuadër të këtij shkrimi kemi vënë në dukje edhe përdorimin  e gabuar të foljes mposht, emrit viktimë etj.

Lexo shkrimin e plotë ( PDF, 95 KB) ...