Në këtë shkrim flitet për funksionin më themelor të togfjalëshave në gjuhën shqipe si dhe për klasifikimin e tyre që është bërë nga ana e studiuesve shqiptarë.  Në këtë shkrim kemi përfshirë edhe disa mënyra të klasifikimit të këtyre lloje togfjalëshave në gjuhë dhe gjuhësi të tjera,   klasifikim ky të cilin duhet ta ndjekim edhe ne në gjuhësinë tonë.
Lexo shkrimin e plotë (PDF, 114 KB) ...