Holger Pedersen-i (1867-1953)

Profesor i gjuhësisë në Universitetin e Kopenhagenit, një nga linguistët më të shquar të kohës, indoevropianist, komparatist i radhës së parë, studiues në zë i zhvillimit të gjuhëve kelte, armene, tokare e sllave, në dekadën e fundit të shekullit 19 e në fillim të shekullit 20 u mor intensivisht me studimin e shqipes.

më gjerësisht ...

Drejtshkrimi i gjuhës shqipe

Ndonëse kanë kaluar gati katër decenie që nga koha kur u hartuan rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe dhe derisa gjuhëtarët nuk e kanë parë të arsyeshme për t'i ndërruar ose ndryshuar ato, atëherë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi atij kodi apo asaj norme që është zyrtare dhe në fuqi.

më gjerësisht ...